Chính sách bảo mật

Các thông tin của khách hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng sẽ được lưu trữ để liên hệ xác nhận giao hàng và gửi thông tin tư vấn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

 • Mục đích thu thập

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Giaobianhanh.com bao gồm: họ tên, điện thoại, email, địa chỉ khách hàng trong mục trang chủ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

  Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Giaobianhanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Phạm vi thu thập

  • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch Vụ và các tương tác khác với chúng tôi. Ngoài những thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác của bạn về việc sử dụng Dịch Vụ, như thông tin về thiết bị, địa chỉ IP của bạn, và dữ liệu vị trí. Để làm điều này, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies), dữ liệu máy chủ, và các chương trình thống kê.
  • Thông tin từ bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba, theo hình thức thương mại hoặc công khai sẵn có. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ một mạng xã hội nếu bạn kết nối với Dịch Vụ của chúng tôi thông qua đó. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba.
  Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không cần được sự đồng ý trước của bạn để thu thập thông tin trong các trường hợp sau:
  • (i) Thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã công bố công khai trên các trang web thương mại điện tử;
  • (ii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ với chúng tôi (nếu có); và
  • (iii) Thu thập thông tin cá nhân của bạn để tính giá sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng (nếu có).
 • Giaobianhanh sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động của Fanpage Sapporo Vietnam
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch của SAPPORO
 • Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang giaobianhanh.com.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin của bạn:

  • Công ty liên kết và nhà cung cấp. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu nhận được từ bạn với các công ty liên kết với các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các đối tác có hợp đồng dịch vụ với chúng tôi.
  • Đối tác kinh doanh. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp các tính năng và dịch vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Đối tác kinh doanh có thể cung cấp thông tin về dịch vụ và sản phẩm phù hợp với bạn, và họ có thể thu thập các thông tin phi cá nhân về bạn qua việc sử dụng các dữ liệu được lưu trữ khi bạn thao tác trên trang web (cookies) và các công nghệ tương tự.
  • Các bên khác theo yêu cầu của luật pháp, khi cần thiết để bảo vệ người sử dụng và Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc trong quá trình giao dịch của doanh nghiệp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn như chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ, thực thi, hoặc giữ quyền lợi hợp pháp, sự riêng tư, bảo mật, sự toàn vẹn, an toàn hay tài sản của Dịch Vụ, nhân viên, đại lý hoặc người sử dụng của chúng tôi, và để tuân thủ pháp luật hoặc quy trình pháp lý, bao gồm phản hồi yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và bảo vệ trước các khiếu nại của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có quyền chuyển nhượng bất kỳ thông tin nào trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc các tài sản của chúng tôi cho một bên thứ ba, chẳng hạn như trong trường hợp sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các giao dịch tương tự khác.
  • Các trường hợp khác với sự đồng ý hoặc cho phép của bạn. Ngoài việc chia sẻ thông tin được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này và thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin về bạn với các bên thứ ba bất kỳ khi nào bạn đồng ý hoặc cho phép.
  • Dữ liệu tổng hợp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu tổng hợp hoặc dữ liệu mà chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khác để loại trừ khả năng xác định danh tính của bạn cho bên thứ ba.
  • Bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc các chức năng khác. Một số nội dung, quảng cáo và chức năng của Dịch Vụ có thể được cung cấp bởi đối tác thứ ba, ví dụ các nhà quảng cáo và nhà cung cấp công cụ mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định danh tính của bạn (ví dụ tên, địa chỉ thư điện tử có thể được sử dụng để liên hệ trực tiếp hoặc tiết lộ danh tính của bạn) với các bên thứ ba này trừ khi có sự đồng ý/ cho phép của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba và đối tác truyền thông để cung cấp quảng cáo trên trang web, ứng dụng, và dịch vụ trực tuyến để giới thiệu Dịch Vụ. Các bên thứ ba này có thể thu thập và tiếp nhận thông tin nhất định của bạn về việc sử dụng dịch vụ hoặc việc tương tác với quảng cáo, thông qua cookies và các công nghệ tương tự, và các thông tin này có thể được kết hợp với các thông tin được thu thập từ các trang web và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các bên nói trên.
  • Lưu trữ thông tin. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin do bạn cung cấp theo đúng quy định của pháp luật cho việc cung cấp Dịch Vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến bạn và/hoặc để tiếp cận và thay đổi/ điều chỉnh/ hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng như được đăng tải trên trang web để chúng tôi hướng dẫn bạn cụ thể về phương thức và công cụ cho việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công Ty TNHH BCM Venture Integrated
  • Địa chỉ: 11bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0909 824 365 – Email: csdelivery.sapporo@gmail.com
 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

  • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website Giaobianhanh.com thực hiện việc này.
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị lộ thông tin cá nhân đến Ban quản trị của website Giaobianhanh.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Chúng tôi xin cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho SAPPORO VIETNAM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Ban quản lý Giaobianhanh yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
  • Ngoài các điều khoản sử dụng trên, nếu bạn chọn tham gia vào bất cứ tính năng nào, bạn cũng được xem là đã chấp thuận các điều kiện và quy định đặt ra cho người sử dụng liên quan đến các tính năng đó. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ truy nhập nào của đối tượng dưới độ tuổi quy định (18 tuổi). Độ tuổi này là độ tuổi uống bia hợp pháp hoặc đủ tuổi do pháp luật Việt Nam quy định.
  • Do đó, chúng tôi đặt ra giới hạn cá nhân để truy cập và sử dụng nội dung của trang web này và không khuyến khích bất cứ hình thức sửa đổi ở trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Giấy phép hoạt động không bao gồm các hoạt động thương mại của các phần mềm và nội dung trang web (ví dụ như khai thác dữ liệu, robot vv). Chúng tôi không khuyến khích việc áp dụng các ứng dụng kỹ thuật vào trang web này, các chỉnh sửa phần mềm hoặc nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Hạn chế việc thực hiện các siêu liên kết tới trang chủ của chúng tôi với mục đích sai trái, xúc phạm hoặc công kích. Nghiêm cấm việc sử dụng trang web với mục đích xuyên tạc chống đối Đảng và Nhà nước hoặc bất kỳ các mục đích chính trị phản động khác.
  • Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để bạn có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.
  • Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Giaobianhanh: Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch hoặc thay đổi thông tin bằng việc liên hệ qua đường dây nóng 0909 824 365 hoặc gửi điện tử về địa chỉ: csdelivery.sapporo@gmail.com
0909824365 0974650093